مقالات و پایان نامه ها

زمينه هاي اصلي رضايت زناشويي -منابع نارضايتي همسران

به عقيده هارلوك به طور كلي پنج زمينه در رضايت و سازگاري زناشويي اهميتي اساسي دارند كه عبارتند از : 1) داشتن مسئوليت مشترك، 2) تمايلات و روابط جنسي، 3) برقراري روابط با اعضاي خانواده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

چالش هاي عمده زندگي-رقيبان زندگي مشترك

-ايجاد اعتماد توماس مالون (2004) معتقدند که اعتماد يعني شريك كردن خود واقعي با ديگري، باعلم به اينكه مورد تمسخرواستهزا ومورد تجاوز وتعدي قرارنخواهيم گرفت، بلكه حمايت خواهیم شد. عناصرايجاداعتماد: ازخودگذشتگي بدون رنجيدن واهداي خودبه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی کننده های ازدواج موفق

-ویـژگی هـای فـردی شـامل صـفات شـخصیتی، سـلامت عـاطفی، ارزش ها، نـگرش ها و بـاورهاست. ویژگی های فردی که تحت تأثیر ساختار ژنتیکی وتاریخچه زندگی وتجارب فرد می باشد، نقش تعیین کننده در رفتارهای شخص دارند ادامه مطلب…

By 92, ago