در امتحان زندگی نمره ی شما چند است ؟
نمودار تست ماهیانه و سالیانه : خانواده های محترمی که دوست دارند زندگیشان روز به روز عاشقانه تر و زیباتر شود ، طبق دستور علمای اخلاق باید این سه کار را انجام دهند :
1- مشارطه : هرکس باید خودش قرار بگذارد که در جهت آرام تر شدن و زیباتر شدن زندگیش هر چه توان دارد ، تلاش کند .
2- مراقبه : هر کس باید در بین روز مواظب باشد که دجار فرامئشی ، تنبلی ، خجالت ، عصبانیت ، کینه و … نسبت به اعمالی که با خود شرط کرده ، نشود .
3- محاسبه : زمانی مشارطه و مراقبه تأثیر دارد که انسان کنترل جزئی ( پایان هر روز ) و کنترل متوسط ( پایان هر ماه ) و کنترل کلی ( پایان هر سال ) داشته باشد . نمودارهایی برای سیر رفتار خود رسم کند .
( علی اکبر اسکندری ، زندگی بیست ، بیست زندگی ، ص 78 )
پیغمبر اسلام (ص) فرموده است : ساختمان وجودی زن از استخانی کج درست شده است . اگر بخواهی راستش کنی ، میشکند واگر با همان حال ،از آن بهره بری ، به مقصود خود رسیده ای واو هم باقی مانده است بنابراین ساختمان وجودی زن کج است ودر نظام کلی خلقت با ید چنین باشد وراستی او در کج بودنش می باشد . چنانکه زیبایی ابرو در کج بودن اواست ودرستی نماز در کج ایستادن در محراب کج است . خداوند مهربان برای مقاومت واستحکام سینه وکمر انسان ، استخوان دنده آفریده است و این استخوان را مطابق انحنای سینه وپهلو خمیده وکج قرار داده است . آن استخوان اگر راست باشد ، پهلوراسوراخ می کند واز پوست بدن سر در می آورد ، ولی استخوان دست و پا باید راست باشد وکجی آنها موجب چلاق بودن است .
رسول اکرم (ص) :
«هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد ، خداوند هیچ کفاره وتوبه ای را از او نمی پذیرد وهیچ کار نیکش را قبول نکند تا وقتی که شوهرش را راضی کند .»